VILDAPARKEN

I maj 2017 startade byggnationen av Aktivitetsparken, Väse Framtid fick under 2016 beviljat stöd från Arvsfonden, Värmlands Idrottsförbund, och en mindre summa från Karlstad Kommun. Väse Framtid har under 2017 arbetat med att få ihop budgeten på 4 350 000:-. Vid årets början sakandes ca 800 000:-. Via en ansökan till Leader har den sista pusselbiten fallit på plats. Aktivitetsparken är fullt finansierad.

Byggnationerna har pågått från maj månad 2017 till oktober 2017 och under den tiden har det växt fram en skejtanläggning, en Downhill bana samt en Låghöjdsbana. Till detta har ett antal mindre justeringar gjorts för att skapa trivsel upp vid parken. Under 2020 har en parkouranläggning färdigställts.

Aktivitetsparken har namngetts till Vildaparken och är i dag ett mycket populärt besöksmål.


Väse Framtid organiserade en smygpremiär 14:e oktober för de delarna som var klara och denna tillställning blev väldigt lyckad, ca 400 personer deltog under dagen.

Officiell invigning skedde 17/maj 2018 med ett stort invigningskalas där H.M.K Prins Carl Philip invigde tillsammans med Kenneth Johansson, landshövdingen i Värmlands län och ca 400 glada Vildaparksbesökare.

Vildaparken har haft besökare från hela kommunen samt långväga besökare från olika delar av Sverige.

Syftet med Vildaparken var att skapa ett besöksmål som aktiverar personer i alla åldrar, oavsett kön och bakgrund samt vara tillgängligt för rörelsehindrade och personer med andra funktionsnedsättningar utan att det ska kosta något. Detta syfte får anses vara uppfyllt med bred marginal då ökningen av besökarantalet och spridningen om parkens existens gått väldigt snabbt. Väse Framtid har fått väldigt positiv feedback på Vildaparken.

Väse Framtid vill rikta ett stort tack till samtliga inblandade som arbetat med att bygga anläggningen. Utan entreprenörernas driv och skicklighet och väsebornas stora ideella engagemang hade detta inte varit möjligt.