Historien om VildaParken i Väse

      Kommentarer inaktiverade för Historien om VildaParken i Väse

Vildaparken i Väse – en unik aktivitetspark och Sveriges första plats för spontanidrott i skogsmiljö

Alldeles intill elljusspåret i Väse har en unik aktivitetspark växt fram. Initiativet kom från en engagerad pensionär som ville uppfylla ungdomarnas önskemål. Vildaparken innehåller skejtpark, mountainbike-banor, parkour och låghöjdsbana. Satsningen gör Väse till den första platsen i landet som möjliggör spontanidrott mitt ute i skogen.

 • Jag skulle påstå att det här är den bästa anläggningen som finns i närområdet. Både platsen och kombinationen av aktiviteter är helt unik. Det känns riktigt kul att kunna erbjuda moderna aktiviteter mitt i skogen och bidra till att unga lockas ut i naturen istället för att hänga inomhus i en hall, säger Per Jonsson, skejtare och designer som tog fram den första skissen till Vildaparken.

Målet är att Vildaparken ska bli en utflyktsplats för både familjer och skolklasser.

Önskemål från unga sådde fröet till aktivitetspark

Hösten 2014 bjöd Karlstads kommun och Trafikverket in Väseborna till dialog om utveckling av Väse centrum. I samband med en utbyggnad av järnvägen ville man veta hur Väseborna själva ville utforma sitt centrum.

 • Vi fick framföra våra idéer och några ungdomar önskade sig en skejtpark. Jag tänkte direkt att det ska jag fixa, berättar Janne Ståhl, pensionär och initiativtagare till Vildaparken.

Direkt efter mötet med kommunen och Trafikverket gick Janne tillsammans med Anders Törnstrand från föreningen Väse framtid ut på byn och letade efter lämpliga platser för en skejtpark.

 • Det var svårt att hitta en bra plats i centrum, men kom till slut på att det kunde passa i skogen vid elljusspåret. Vi frågade markägaren, Svante Ingemarsson, om han kunde tänka sig att arrendera ut en bit mark. Han nappade på idén och så var bollen i rullning, fortsätter Janne.

Inspiration från flera olika aktivitetsanläggningar

Jannes barn, som besökt höghöjdsbanan i Lindvallen i Sälen föreslog att de borde bygga en park med flera olika typer av aktiviteter.

 • Det ledde till att idén utvecklades med parkour, mountainbikebanor och en så kallad låghöjdsbana. Finessen med den är att den är på så pass låg höjd att det inte behövs några säkerhetslinor, som på en höghöjdsbana, förklarar Janne.

Idén blev verkligenhet tack vare bidrag

Efter att ha tagit fram en budget på 4,3 miljoner kronor presenterade Väse framtid förslaget för Allmänna arvsfonden, som beviljade ett bidrag på 2,8 miljoner. Karlstads kommun har genom projektet Leader Närheten bidragit med 750 000 kronor och genom Landsbygdsutvecklingspengar med 250 000 kronor. Värmlands Idrottsförbund har skänkt 400 000 kronor och privata sponsorer har bidragit med 100 000 kronor. I juni 2017 var det klappat och klart – Väse ska få en aktivitetspark och därmed bli först i Sverige med att ta spontanidrotten ut i skogen.

 • Bygget drog igång den 2 juli och här är vi nu. Allt utom parkour-delen blir färdigt innan vintern och det är redan många som besökt parken. Vi har fått otroligt mycket positiva kommentarer och det känns verkligen häftigt att vi lyckats genomföra detta, säger Janne.

Utmaning att få skejtparken att smälta in i omgivningen
Per har tidigare bland annat varit med och byggt upp en skejtpark i Forshaga. Han har varit involverad under hela projektet med Vildaparken och jobbat fram utformningen tillsammans med Bryggeriet, som bygger skejtdelen av aktivitetsparken.

 • Det är klart att det var en utmaning att få en betongpark att smälta in mitt i skogen, men Bryggeriet har gjort ett fantastiskt bra jobb. Utifrån min grundskiss fick de fria händer att bygga och tolka ritningen på sitt sätt. Det har varit en levande process, förklarar Per.

Del av SM-tävling i skateboard

Bryggeriet är en skejtförening från Malmö som drivs av den välkände skejtaren John Magnusson. De har byggt skateparker och ramper sedan början av 90-talet och är de en av de ledande aktörerna på marknaden. Utöver att bygga och driva skateparker, arrangerar de aktiviteter, utbildning, tävlingar och evenemang.

 • Nu vill Bryggeriet att Väse ska ingå i Betongcupen – en nationell skateboardserie i betongparker, säger Per.

Fakta om aktivitetsparken

Vildaparken började byggas i juli 2017 och kommer att stå helt färdig under våren-sommaren 2018. Parken består av fem olika delar och erbjuder aktiviteter som passar alla i en familj eller skolklass. Redan under hösten 2017 var flera delar av aktivitetsparken färdigbyggda och tillgängliga för allmänheten. Den sista delen som ska byggas är en parkour-bana.

Dessa olika delar ingår:

 • En låghöjdsbana som består av nio olika stationer, bland annat gungor, hängbro, balansrep, stege, nättunnel, spindelnät och lian. Banan är framtagen utifrån inspiration från höghöjdsbanekonceptet, som är en kombination av sport, klättring, lek och äventyr högt uppe bland trädkronorna. Skillnaden är att låghöjdsbanan är på så pass låg höjd att man kan utöva det utan säkerhetslinor samt att vissa delar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
 • En skatepark på 650 kvm byggd i betong.
 • Två mountainbike-banor; en down hill-bana och en pump track. Downhill är en tävlingsgren inom mountainbike som går ut på att cykla ned för ett berg längs en markerad bana på kortast möjliga tid. Banorna består i huvudsak av naturliga hinder. Pump track är en bana där du på ett pumpande sätt driver cykeln framåt utan att trampa.
 • Parkour-bana: Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. För att efterlikna stadsmiljön, som parkour härstammar ifrån kommer man att bygga upp väggelement, bars, stockar och fönsterliknande saker, samtidigt som banan ska smälta in i miljön.

Finansiering av Vildaparken

Totalbudgeten för byggnationen av Vindaparken är 4,3 miljoner kronor. Följande finansiärer har bidragit och gjort satsningen möjlig:
Allmänna Arvsfonden: 2,8 miljoner kronor.

Karlstads kommun, Leader Närheten: 750 000 kronor.

Karlstads kommun Landsbygdsutveckling: 250 000 kronor.
Värmlands Idrottsförbund: 400 000 kronor.

Privata sponsorer: 100 000 kronor

Följ gärna Vildaparken på Instagram; instagram.com/vildaparken