Kategori: Tåg i Tid

Samrådsredogörelse

Inledning Detaljplanen för Väse station upprättas med normalt planförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande (granskningsskedet). Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit… Read more »

Tåg i tid -Trafikverket

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Varmland/Varmlandsbanan-motesstationer-KilLaxa/Motesspar-Vase/Dokument-for-Varmlandsbanan-motesstationer-KilLaxa/